Kalman Radio Sarajevo

Kalman Radio Sarajevo
Genres:Narodna
Playing:

Kalman Radio Sarajevo je narodni radio koji je sa radom počeo 1998. godine, a danas svoj program emituje preko interneta, satelita, kao i na zemaljskim frekvencijama sa trajnom dozvolom za emitovanje.